Møldrup Borgerforening

Velkommen til Møldrup Borgerforenings hjemmeside!

Hvis du opdager fejl/rettelser, skriv en mail til mariaejlsborg@hotmail.com

Infoskærm hos købmanden:

Borgerforeningen har opsat en skærm hos "Min Købmand" i Møldrup med informationer om arrangementer, områdefornyelse m.v.

Alle foreninger er velkomne til at indsende materiale om arrangementer til Svend Jensen på svbi@mail.dk

Aktuelt arrangement:

JUBILÆUMSÅRET 2018

Møldrup by fylder 125 år

Det bliver fejret med adskillige arrangementer gennem året.

Folderen er postkasseomdelt i starten af 2018, og er i juli revideret, så efterårs-folderen kan ses her! :)

 

 

Juletræstænding 1. søndag i advent

På torvet kl. 17 tændes byens juletræ, og der er slik til børnene samt gløgg og æbleskiver til alle. Måske kigger Julemanden forbi?

 

 

Kalender for 2018:

 

Se i øvrigt www.9632.nu med alle jubilæumsarrangementer

 

26. februar Ordinær Generalforsamling

 

22. april Affaldsindsamling 9.30-12.30 med rundstykker og

pølser/brød

 

12. september Fællesspisning i samarbejde med andre foreninger i

anledning af jubilæumsåret.

 

1. søndag i advent Juletræstænding

Bliv medlem

Som medlem støtter du bestyrelsens frivillige arbejde for byen og kulturcenteret, byflaget m.v. og får desuden rabat på leje af Kulturcenteret og andre arrangementer. Flag og flagstænger kan lånes gratis.

 

Kontingentet kan indbetales på foreningens konto:

Reg.nr: 7396, kontonummer: 2825636040

Oplys altid navn og adresse.

 

Husstandskontingent er 150 kr. årligt for 2018.

Fra 2019 er det 200 kr pr. husstand, som vedtaget på generalforsamling 26. februar 2018.