Møldrup Borgerforening

Velkommen til Møldrup Borgerforenings hjemmeside!

Hvis du opdager fejl/rettelser, skriv en mail til mette.e.almind@gmail.com

Infoskærm hos købmanden:

Borgerforeningen har opsat en skærm hos "Min Købmand" i Møldrup med informationer om arrangementer, områdefornyelse m.v.

Alle foreninger er velkomne til at indsende materiale om arrangementer til Svend Jensen på svbi@mail.dk

Aktuelt arrangement:

Affaldsindsamling

Vi mødes til rundstykker kl. 9.30, derefter fordeles ruter og poser, og vi mødes igen kl. 12-12.30 til pølser og brød.

Kom og deltag i en hyggelig dag med et godt formål, aå vores by bliver ren og pæn igen.Kalender for 2019:


27. februar  Ordinær Generalforsamling


31. marts    Affaldsindsamling 9.30-12.30 med rundstykker og

           pølser/brød


1. søndag i advent   Juletræstænding på torvet kl. 17

Bliv medlem

Som medlem støtter du bestyrelsens frivillige arbejde for byen og kulturcenteret, byflaget m.v. og får desuden rabat på leje af Kulturcenteret og andre arrangementer. Flag og flagstænger kan lånes gratis.


Kontingentet kan indbetales på foreningens konto:

Reg.nr: 7396, kontonummer: 2825636040

Oplys altid navn og adresse.


Husstandskontingent er 200 kr. årligt for 2019, og fremover.