Møldrup Borgerforening

Velkommen til Møldrup Borgerforenings hjemmeside!

Hvis du opdager fejl/rettelser, skriv en mail til mette.e.almind@gmail.com

Infoskærm hos købmanden:

Borgerforeningen har opsat en skærm hos "Min Købmand" i Møldrup med informationer om arrangementer, områdefornyelse m.v.

Alle foreninger er velkomne til at indsende materiale om arrangementer til Svend Jensen på svbi@mail.dk

Aktuelt arrangement:

JUBILÆUMSÅRET 2018

Møldrup by fylder 125 år

Det bliver fejret med adskillige arrangementer gennem året.

Folderen bliver postkasseomdelt i starten af det nye år, og kan desuden ses her! :)

 

 

 

Julevinduer i Møldrup – december 2017

Så er spændingen udløst i Møldrup – der var 325 stjerner i Møldrups julekalender med 24 låger hver med sit magiske univers. Vinderne blev udtrukket den 27.12. Inden udtrækningen gik en lille flok en tur rundt til alle julevinduerne for at tælle stjerner. Der var ingen af de afleverede løsninger, der havde det rigtige antal stjerner, derfor måtte der en lodtrækning til.

 

Vindere af julekonkurrencen i Møldrup blev

 

1.præmie: en nytårskurv sponseret af Møldrup Handelsstandsforening

Vinder: Emil Flodgaard

 

2.præmie: en Lyngby vase sponseret af Den Jyske Sparekasse

Vinder: Sebastian Borg Boesen

 

3.præmie: en glasdåse og slik sponseret af Den Jyske Sparekasse

Vinder: Jacob Brix-Mouritsen

 

Alle vindere har fået udleveret deres gevinster.

Vindernavnene er tillige opsat hos Min Købmand.

 

 

 

Kalender for 2017:

 

25. januar Foredrag med Kim Hundevadt i samarbejde med

lokalhistorisk forening

1. marts Ordinær Generalforsamling

 

26. marts Affaldsindsamling 9.30-12.30 med rundstykker og

pølser/brød

 

14. august 1. spadestik for Områdefornyelsen i midtbyen

 

29. august Fællesmøde om fejring af "Møldrup 125 år" i 2018

23. oktober Opfølgningsmøde på "Møldrup 125 år"

 

Bliv medlem

Som medlem støtter du bestyrelsens frivillige arbejde for byen og kulturcenteret, byflaget m.v. og får desuden rabat på leje af Kulturcenteret og andre arrangementer. Flag og flagstænger kan lånes gratis.

 

Kontingentet kan indbetales på foreningens konto:

Reg.nr: 7396, kontonummer: 2825636040

Oplys altid navn og adresse.

Husstandskontingent er 150 kr. årligt.