Møldrup Borgerforening

Velkommen til Møldrup Borgerforenings hjemmeside!

Hvis du opdager fejl/rettelser, skriv en mail til mette.e.almind@gmail.com

Et meget omtalt projekt med en fælles kalender for Møldrup og omegn har været forsøgt opstartet, men der har ikke været den store interesse derefter...

Borgerforeningen har erhvervet domænet www.9632.nu til formålet. Foreninger m.fl. er velkomne til at lave deres egen google-kalender, som så kan integreres i den fælles.

Hvis der er nogen der brænder for ideen, kan der gives adgang til at redigere webadressen. Bare sig til!

Aktuelt arrangement:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Onsdag 1. marts 2017 kl. 19 med fællesspisning og kaffe

I Møldruphallens mødelokale

 

Vi byder på øl/vand/kaffe/the og lagkage

 

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Valg af referent og stemmetællere

 

3. Formandens beretning.

- herunder præsentation af underudvalg

Revlingefesten 2017

Borgerlauget

Kunstgruppen

Juletræsgruppen

 

4. Regnskabet fremlægges.

 

5. Fastsættelse af fremtidig kontingent.

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

 

7. Valg af medlem og suppleant til revision.

 

8. Behandling af indkomne forslag.

- Ingo Bundgaard har indsendt følgende forslag:

"kan borgerforeningen altid være sin foreningskultur bekendt?"

 

9. Eventuelt.

Infoskærm hos købmanden:

Borgerforeningen har opsat en skærm hos "Min Købmand" i Møldrup med informationer om arrangementer, områdefornyelse m.v.

Alle foreninger er velkomne til at indsende materiale om arrangementer til Svend Jensen på svbi@mail.dk, som har overtaget opdateringen af skærmen fra juni 2016 (efter Niels Christian Troels, som har passet den siden november 2013).

Se billeder m.v. fra arrangementer i byen her:

www.nktroels.dk

Bliv medlem

Som medlem støtter du bestyrelsens frivillige arbejde for byen og kulturcenteret, byflaget m.v. og får desuden rabat på leje af Kulturcenteret og andre arrangementer.

Kontingentet kan indbetales på foreningens konto:

Reg.nr: 7396, kontonummer: 2825636040

Der kan også indbetales uden gebyr via byens filial af Den Jyske Sparekasse.

Oplys altid navn og adresse.

Husstandskontingent er 150 kr. årligt.