Leje af Møldrup Kulturcenter

Udlejer: Kirstine Glarman, Elmevej 16, 9632 Møldrup

Tlf. 20 65 40 43

e-mail: kulturcenter_udlejning@hotmail.com


Ungdoms-

fester

Ikke

Medlemmer

 

Medlemmer

                    

Leje af hele kulturcentret

(sal, scene, køkken, toiletter

og inkl.

obligatiorisk slutrengøring) 


Depositum, betaling 3 uger før

 

 

Formiddags-/begravelses-

arrangement

 

4500

 

 

 4500

2250

 

 

 

 

 

 Halv pris

2000

 

 

 

 

 

 Halv pris

Leje af salen alene

 

1200

1000

Leje af gymnastiksal, tillæg

 

750

750

Leje af el-klaver, tillæg


250

200

Leje af køkken


500

450

Køkken - kun kaffe


200

150

 

Reng. af sal, toiletter m.m.


500

500

Reng. af køkken


150

150

Ituslået service, pr. del

30

30

30

Manglende oprydning, reng. og

små-rep. timepris

 

250

 

250

 

250

Opkast pr. sted inde/ude

500

500

500

 

Foreningspriser

Hverdagsaften

 + køkken

Dagtimer, pr. hold 1-1½ time

Fredag/lørdag aften, hele huset

 

 

300

160

250

1850

 

 

 

 

 

Priser pr. 1. august 2014

Kulturcentret er et nøglehus - nøgle udleveres af udlejer.


Ved leje af køkkenet, husk selv at medbringe klude, visketykker, lighter osv.


Der er obligatorisk slutrengøring, men lejer SKAL afvaske borde og stole, feje gulv, trappe m.v. og tømme affaldsposer.


Har man brug for skelettet til æresporten kan man få dette låst ud ved henvendelse til udlejer.


Salen er 190m2 og har 160 siddepladser med 40 plast-borde til 6 personer (90x200cm) - Se opstillinger i henhold til brandplan i indgangspartiet.


I 2011-16 er salen blevet renoveret og fornyet inventar:

Hvidt porcelæn, nye plastborde, nye glas (rød-, hvid- og dessertvin, champagne og øl/vand)

Nye gardiner (grå, rulle-) og gråt scenetæppe

Totalrenoverede toiletter

2 nye el-komfurer


Ved leje af vores el-klaver (indkøbt 2013) er man erstatningspligtig, for skader på klaveret, sfa. uforsigtig brug og transport af møblet.


Borde og stole lejes ikke ud, og må ikke bringes udendørs.


Kalender er opdateret d. 30. april 2019

grå = lør- og søndage

mørk grå = helligdage

rød=udlejet (grøn=borgerforeningens egne arrangementer)

Kalender 2019:

Dato

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

1

Nytårsdag

Lørdag

2


Lørdag

Lørdag


Banko

Søndag

3

Banko

Søndag

Fastelavn
4
Banko

Lørdag


5

Lørdag
Søndag


6

SøndagLørdag


Banko

7


Banko

Banko

Søndag8


Lørdag

9


Lørdag

Lørdag


Banko

Søndag

10

Banko

Søndag

Søndag


Udlejet

2.pinsedag

11
Banko

Lørdag


12

Lørdagudlejet

Søndag


13

SøndagLørdag


Banko

14


Banko

Banko

Søndag15


Lørdag

16


Lørdag

Lørdag


banko

Søndag

17

Banko

Søndag

Søndag


Udlejet


18
banko

Lørdag


19

Lørdag


Fællesspisning

Langfredag

Udlejet


20

UdlejetLørdag


Banko

21


Banko

Banko

Påskesøndag22
2. påskedag


Lørdag

23


LørdagBanko

søndag

24

Banko

Søndag

25
Banko

Udlejet

Udlejet

26

EU parlamentsvalg


27

SøndagUdlejet


Banko

28


Banko

Banko

Søndag29


Lørdag

30Lørdag


Banko

søndag

31Sømdag
dato

Juli       

August   

September

Oktober     

November

December

1

Banko


 


Juletræ

2

3


Udlejet


Banko4

Banko

5


BankoBanko

6

Udlejet


7
Banko


8


Banko

910
Banko


11

Banko


12


BankoBanko

1314

Banko


15


Banko
1617
Banko18

Banko


19BankoBanko

20

Udlejet Revl

 
21

Udlejet Revl
Banko


22

Udlejet Revl

Banko

23

Udlejet Revl


24

Udlejet RevlBanko25

Udlejet Revl

Julebal

26

Udlejet Revl


Banko

Udlejet27

Udlejet Revl
28

Udlejet Revl
Banko


29

Banko

30


31
BankoUdlejet 2020: 8. maj


Indbetaling af depositum, erstatninger eller andet kan ske til konto i

Den Jyske Sparekasse: reg.nr.: 7396 kontonr.: 2825637160


Kulturcenterets CVR nr: 20 23 76 00

Borgerforeningens CVR: 34 77 79 93