Leje af Møldrup Kulturcenter

Udlejer: Kirstine Glarman, Elmevej 16, 9632 Møldrup

Tlf. 20 65 40 43

e-mail: kulturcenter_udlejning@hotmail.com


Ungdoms-

fester

Ikke

Medlemmer

 

Medlemmer

                    

Leje af hele kulturcentret

(sal, scene, køkken, toiletter

og inkl.

obligatiorisk slutrengøring) 


Depositum, betaling 3 uger før

 

 

Formiddags-/begravelses-

arrangement

 

4500

 

 

 4500

2250

 

 

 

 

 

 Halv pris

2000

 

 

 

 

 

 Halv pris

Leje af salen alene

 

1200

1000

Leje af gymnastiksal, tillæg

 

750

750

Leje af el-klaver, tillæg


250

200

Leje af køkken


500

450

Køkken - kun kaffe


200

150

 

Reng. af sal, toiletter m.m.


500

500

Reng. af køkken


150

150

Ituslået service, pr. del

30

30

30

Manglende oprydning, reng. og

små-rep. timepris

 

250

 

250

 

250

Opkast pr. sted inde/ude

500

500

500

 

Foreningspriser

Hverdagsaften

 + køkken

Dagtimer, pr. hold 1-1½ time

Fredag/lørdag aften, hele huset

 

 

300

160

250

1850

 

 

 

 

 

Priser pr. 1. august 2014

Kulturcentret er et nøglehus - nøgle udleveres af udlejer.


Ved leje af køkkenet, husk selv at medbringe klude, visketykker, lighter osv.


Der er obligatorisk slutrengøring, men lejer SKAL afvaske borde og stole, feje gulv, trappe m.v. og tømme affaldsposer.


Har man brug for skelettet til æresporten kan man få dette låst ud ved henvendelse til udlejer.


Der må ikke overnattes i kulturcentret.


Salen er 190m2 og har 160 siddepladser med 40 plast-borde til 6 personer (90x200cm) - Se opstillinger i henhold til brandplan i indgangspartiet.


I 2011-16 er salen blevet renoveret og fornyet inventar:

Hvidt porcelæn, nye plastborde, nye glas (rød-, hvid- og dessertvin, champagne og øl/vand)

Nye gardiner (grå, rulle-) og gråt scenetæppe

Totalrenoverede toiletter

2 nye el-komfurer


Ved leje af vores el-klaver (indkøbt 2013) er man erstatningspligtig, for skader på klaveret, sfa. uforsigtig brug og transport af møblet.


Borde og stole lejes ikke ud, og må ikke bringes udendørs.


Kalender er opdateret d. 13. november 2019

grå = lør- og søndage

rød=udlejet (grøn=borgerforeningens egne arrangementer)

Kalender 2019:

dato

Juli       

August   

September

Oktober     

November

December

1

Banko


Yoga


Juletræ

2

Yoga

3


Udlejet


Banko


Yoga

4

BankoYoga

Optaget

5


Banko

Udlejet

Yoga

Banko

6

Udlejet


7


Udlejet

Yoga

Banko


8


Banko


Yoga9

Udlejet

Yoga

10
Banko

Yoga

11

Banko
Yoga


12


Banko


Yoga

Banko

13


Borgermøde

14
Yoga

Banko


15


Banko


Yoga


16YogaYoga

17
Banko


Yoga

18

Banko
Yoga


19Banko


Yoga

Banko

20

Udlejet Revl

 
21

Udlejet RevlYoga

Banko

Udlejet

22

Udlejet Revl

Banko

Udlejet

Yoga

Udlejet


23

Udlejet Revl


Yoga
24

Udlejet RevlBanko25

Udlejet Revl
Yoga

Julebal

26

Udlejet Revl


Banko

Udlejet

Yoga


27

Udlejet Revl
28

Udlejet RevlYoga

Banko


29

Banko


Yoga

Udlejet


30


Yoga

Fællesspisning


31


Udlejet


BankoKalender 2020:

Dato

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

1

Nytårsdag

Teater2

Banko

Yoga

Banko

3


Yoga
4Banko

5


Banko6

Yoga

Banko7


Teater

Banko


8


Teater


Udlejet

9

Banko

Yoga

Banko

10

Yoga


11Banko

12


Banko


13

Yoga

Banko14


Teater

Banko


15


Teater16

Banko

Teater

Banko

17

Yoga18Banko

19

Optaget

Banko


20

Yoga

Banko21


Teater

Banko


2223

Banko


Banko

24

Yoga

25

UdlejetBanko

26


Banko27

Yoga

Banko28


Teater


Banko


29


Teater
30

Banko


Banko

31


I perioden med teater er der opsat ekstra scene i salen.


Udlejet 2021:

2/5 2021

15/11 2021 - 17/11 2021 (Kommunal- og Regionrådsvalg)


Indbetaling af depositum, erstatninger eller andet kan ske til konto i

Den Jyske Sparekasse: reg.nr.: 7396 kontonr.: 2825637160


Kulturcenterets CVR nr: 20 23 76 00

Borgerforeningens CVR: 34 77 79 93