Foreninger

Denne side giver en oversigt over områdets foreninger og disses kontaktpersoner og/eller hjemmesider. Der er lidt for enhver smag og interesse!

Møldrup Borgerforening

www.moeldrupborgerforening.dk

Foreningens formål er at samle borgerne i fælles interesse og virke fremmende for sager, der er gavnlige og udviklende for Møldrup by og omegn.

Foreningen har brugsretten, driften og styringen af Kulturcentret.

Revlingekomiteen

www.revlingefesten.dk

Et udvalg direkte under Borgerforeningen, som skal planlægge og gennemføre byfesten. Revlingefesten afvikles sidste uge i juli, uge 30.

Se mere på www.revlingefesten.dk

Ca. halvdelen af komitéen udskiftes hvert år, så man sædvanligvis er med i to år ad gangen.

Byfestens primære formål er at skabe en fest, der samler Møldrup by og omegn. Sekundære formål er at skabe et overskud, der tilgodeser foreningslivet og initiativer til områdets fordel.

Lokalrådet var en paraplyorganisation, der rummede alle byens større foreninger og interesseorganisationer, og skulle virke som en samlende enhed udadtil og øge samarbejdet mellem foreningerne. Endelig nedlagt 2013. Formand var Lars Troels.

Møldrup Handelsstandsforening

Hans Peter Ambrosius Andreasen, tlf. 8669 1005.

Møldrup-Tostrup IdrætsForening

www.mtif.dk

Formand: Kristian Grønne, tlf. 2564 5500.

Fodbold for voksne, håndbold, badminton og tennis. 

Teaterforeningen Møldrup

http://www.mtif.dk/page.asp?pageid=1380&pagename=For%E5rsfest&parent=863

Lars Haugaard, Østergade 2, tlf. 2028 1073.

Indøver og opfører et teaterstykke i årets første kvartal.

BMK90  børnefodbold

www.bmk90.dk

Moderklubber: Hersom–Bjerregrav og Møldrup–Tostrup Idrætsfor.

Gymnastikforeningen Møldrup

www.gymnastikforeningenmoeldrup.dk

Gymnastik, folkedans, yoga, cirkeltræning, crossdance, løb og cykling.                                       

Møldrup Skytteforening

www.moeldrupskytteforening.dk

Bent Nielsen, Havrevænget 3, tlf. 8669 1708  

Vinter: man. og tor. kl. 19-21 på 15 m bane i Møldrup Hallens kælder. Seniorer hver anden onsdag kl. 13.30.

Sommer: tirsdag kl.19-21 på 50 m bane ved Skals. 

Møldrup BMX-klub

Niels Martin Poulsen, Rugvænget 11, tlf. 8669 1958.

BMX bane Nybovænget.

Møldrup Motorklub

www.moeldrupmotorklub.dk

Børge Ebbesen, Søndergade 14, 7850 Stoholm.

Motorcrossbane Præstevej 16A, Ulbjerg.

Træning lørdag kl. 10-15. 

Rideklubben Birken

www.rideklubbenbirken.dk

Møldrup Kroketklub:

Ingo Bundgaard, Havrevænget 21, tlf. 8669 1401.

Klubben spiller kroket på sportspladsen hver mandag og torsdag i sommerhalvåret. Deltager i DGI´s  kroketturnering og mixstævner og arrangerer selv Mixstævne samt Revlingekroket i juli måned.

Krolfklubben Møldrup

Ole Bundgaard, Birkevej 22, 9632, tlf. 2330 1984.

Klubben spiller krolf på Toftegårdens plæne tirsdag kl. 10.00

Fodslaw Møldrup

Dorrit Christensen, Engparken 50, 9620 Aalestrup,  tlf. 9864 2273.

Roum Jagtforening

Knud Erik Jensen, Skivevej 162, Åstrup, tlf. 8669 1850.

Afholder kurser med henblik på at bestå den lovbefalede jagtprøve.

Møldrup-Klejtrup Skakklub

Ingo Bundgaard, Havrevænget 21, tlf. 8669 1401.

Mandag aften i vinterhalvåret spilles der skak i Klublokale i  kælderen Havrevænget 21.

Møldrup Haveforening

Forårsfest, besøg på planteskole, aftenudflugt, havevandring, præmiefest. Afholder bankospil i Møldrup Kulturcenter hver torsdag.

Møldrup Pensionistforening

Niels Jørn Trinderup, mobil 2679 1245.

Tirsdag hver 14. dag  skiftevis lotterispil og forskellig underholdning kl. 14 i Toftegårdens spisestue.

Mandagsarrangementer kl. 13 –16 sep. - apr.

Petanque på  plænen  hver man.  og tor.  kl.13 april-oktober.

Ældre Sagen Møldrup

www.aeldresagen.dk/viborg

Elsebeth Hansen, tlf. 8669 1475,

IT support til ældre, social humanitært område og medlems-aktiviteter.

Røde Kors Møldrup

Spørg i butikken for kontaktinformation.

Butik, Besøgstjeneste og Nørklere

Møldrup Husmoderkreds

Elsebeth Hansen, tlf. 8669 1475

Lokalhistorisk Arkiv for Møldrup og Omegn

www.moeldrup-arkiv.dk


Toftegården, Nygade 2. tlf. 8787 6279.

Åbningstid: Torsdag kl. 14-17.  e-mail: lha9632@hotmail.com

Møldrup Ungdomsklub

Skolegade 27 kl., Google: Møldrup Ungdomsklub.

Joan Andersen træffes på Møldrup skole eller tlf. 2087 6760.

Åben hver onsdag fra kl. 19.00 - 22.00.

KFUM-Spejderne Møldrup

Kontaktperson: Lene Kristensen, tlf. 24852603

Bæver (0.-1.kl) torsdage 17-18.30

Ulve (2.-3.kl.) torsdage kl. 18.00- 19.30.

Junior- og senior-spejdere (4. kl. og opefter) torsdage kl. 19.00-20.30.

http://moldrupgruppen.minven.dk/

Kirkeuglerne, kirkens voksensangkor

Korleder organist Tove Bitsch Antonsen.

KFUM og KFUK Tostrup-Roum sogne


KLF, Kirke & Medie

Birthe Jensen, Naundrupvej 13, Roum bæk, tlf. 8669 1602.

Indre Mission Roum

Lars Iversen, Halesøvej 1, Roum, tlf. 9854 6812.

”OASEN”  Søndergade 23, Aftenmøder - Café-formiddage –

Børneklubben Solstrålen mandage kl. 15.

Socialdemokraterne i Møldrup

Elin Olsen, Nybovænget 22, tlf.8669 1126.

Møldrup og Omegns Venstrevælgerforening

.