Leje af Møldrup Kulturcenter

Udlejer: Kirstine Glarman, Elmevej 16, 9632 Møldrup

Tlf. 20 65 40 43

e-mail: kulturcenter_udlejning@hotmail.com


Ungdoms-

fester

Ikke

Medlemmer

 

Medlemmer

                    

Leje af hele kulturcentret

(sal, scene, køkken, toiletter

og inkl.

obligatiorisk slutrengøring) 


Depositum, betaling 3 uger før

 

 

Formiddags-/begravelses-

arrangement

 

4500

 

 

 4500

2250

 

 

 

 

 

 Halv pris

2000

 

 

 

 

 

 Halv pris

Leje af salen alene

 

1200

1000

Leje af gymnastiksal, tillæg

 

750

750

Leje af el-klaver, tillæg


250

200

Leje af køkken


500

450

Køkken - kun kaffe


200

150

 

Reng. af sal, toiletter m.m.


500

500

Reng. af køkken


150

150

Ituslået service, pr. del

30

30

30

Manglende oprydning, reng. og

små-rep. timepris

 

250

 

250

 

250

Opkast pr. sted inde/ude

500

500

500

 

Foreningspriser

Hverdagsaften

 + køkken

Dagtimer, pr. hold 1-1½ time

Fredag/lørdag aften, hele huset

 

 

300

160

250

1850

 

 

 

 

 

Priser pr. 1. august 2014

Kulturcentret er et nøglehus - nøgle udleveres af udlejer.


Ved leje af køkkenet, husk selv at medbringe klude, visketykker, lighter osv.


Der er obligatorisk slutrengøring, men lejer SKAL afvaske borde og stole, feje gulv, trappe m.v. og tømme affaldsposer.


Har man brug for skelettet til æresporten kan man få dette låst ud ved henvendelse til udlejer.


Der må ikke overnattes i kulturcentret.


Salen er 190m2 og har 160 siddepladser med 40 plast-borde til 6 personer (90x200cm) - Se opstillinger i henhold til brandplan i indgangspartiet.


I 2011-16 er salen blevet renoveret og fornyet inventar:

Hvidt porcelæn, nye plastborde, nye glas (rød-, hvid- og dessertvin, champagne og øl/vand)

Nye gardiner (grå, rulle-) og gråt scenetæppe

Totalrenoverede toiletter

2 nye el-komfurer


Ved leje af vores el-klaver (indkøbt 2013) er man erstatningspligtig, for skader på klaveret, sfa. uforsigtig brug og transport af møblet.


Borde og stole lejes ikke ud, og må ikke bringes udendørs.


Kalender er opdateret d. 13. januar 2020

grå = lør- og søndage

rød=udlejet (grøn=borgerforeningens egne arrangementer)

Kalender 2020:

Dato

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

1

Nytårsdag

Udlejet

Udlejet2

Banko

Yoga

Banko

3


Yoga

Yoga
4

Yoga


Banko

5


Banko6

Yoga

Banko7

Yoga

Udlejet

Teater

Banko


8


Teater


Udlejet

9

Banko

Yoga

Banko

10

Yoga

Yoga


Udlejet

11

Yoga


Banko

12


Banko


13

Yoga

Banko14

Yoga

Teater

Banko


15


Teater16

Banko

Teater

Banko

17

Yoga18

Yoga


Banko

19

Udlejet

Banko


20

Yoga

Banko21

Yoga

Teater

Teater

Banko


22

Fællesspisning

Teater


23

Banko

Teater


Banko

24

Yoga
25

Udlejet

Yoga


Udlejet

Borgermøde

Banko

26


Banko27

Yoga

Banko28

Yoga

Teater


Banko


29


Teater
30

Banko


Banko

31


dato

Juli       

August   

September

Oktober     

November

December

1


Banko


2

Banko

3


Banko


Banko

45


Udlejet

Banko

6

Banko

78Banko9

Banko
10Banko

Banko

11

12Banko

13


Banko

14

15Banko


16

17Banko


Banko

18

Udlejet Revl

19

Udlejet RevlBanko

20

Udlejet Revl

Banko
21

Udlejet Revl22

Udlejet Revl

Banko23

Udlejet Revl

24

Udlejet Revl


Banko25

Udlejet Revl
26

Udlejet Revl


Banko


27

Banko28
29


Banko

Juletræ


30

Banko


31UdlejetI perioden med teater er der opsat ekstra scene i salen.


Udlejet 2021:

2/5 2021

15/11 2021 - 17/11 2021 (Kommunal- og Regionrådsvalg)


Indbetaling af depositum, erstatninger eller andet kan ske til konto i

Den Jyske Sparekasse: reg.nr.: 7396 kontonr.: 2825637160


Kulturcenterets CVR nr: 20 23 76 00

Borgerforeningens CVR: 34 77 79 93