Møldrup Borgerforening

Velkommen til Møldrup Borgerforenings hjemmeside!

Hvis du opdager fejl/rettelser, skriv en mail til: Per@takeone.dk

Infoskærm hos købmanden:

Borgerforeningen har opsat en skærm hos "Min Købmand" i Møldrup med informationer om arrangementer, områdefornyelse m.v.

Alle foreninger er velkomne til at indsende materiale om arrangementer til Tom Jensen på tom@mtif.dk

Aktuelle arrangementer:

Kalender for 2020:


26. Feb.:      Ordinær Generalforsamling. Møldrup Hallen kl. 19.00


26. April:     Affaldsindsamling. 9.30 - 12.30. AFLYST indtil videre


25. maj:      16.30 - 18.30 Fyraftensmøde med borgmesteren Ulrik Wilbek 

                   i Møldrup Kulturcenter. UDSAT TIL 2021


25. Juli:       Kåring af ÅRETS BORGER 2020. AFLYST 


29. Nov.:     Juletræet tændes på Torvet kl. 17.00. Gratis slikposer,  Glögg og                        æbleskiver

Bliv medlem

Som medlem støtter du bestyrelsens frivillige arbejde for byen og kulturcenteret, "Stationen", byflaget, hjertestartere, Juletræet på torvet, Borgerlauget m.v. og får desuden rabat på leje af Kulturcenteret og andre arrangementer. Flag og flagstænger kan lånes gratis.


Kontingentet kan indbetales på foreningens konto:

Reg.nr: 7396, kontonummer: 2825636040

Oplys altid navn og adresse.


Husstandskontingent er 200 kr. årligt for 2020.
Udlejning af lokaler

Foreningen administrerer udlejningen af både Møldrup Kulturcenter og Stationen.

Udlejer: Kirstine Glarman, Elmevej 16, 9632 Møldrup

Tlf. 20 65 40 43

e-mail: udlejning@moeldrupborgerforening.dk