Besøg os også på facebook! :)

Bestyrelsen i Møldrup Borgerforening


Som valgt på ordinær generalforsamling og efterfølgende konstituering ser bestyrelsen ud som følger pr. 1. april 2022:

 

Formand:

Per Langballe Sørensen, Kallestrupvej 99, 9632 Møldrup

e-mail: formand@moeldrupborgerforening.dk

Mobil: 40562005

 

Kasserer:

Mette Gerberg Okkels, Astrupvænget 28, 9632 Møldrup

e-mail: kasserer@moeldrupborgerforening.dk

Mobil: 51912856

 

Hanne Nørlem, Illerisørevej 51, Hvalpsund, 9640 Farsø

e-mail: hanne@norlem.dk

 

Stine Rokkedahl, Nygade 17, 9632 Møldrup

e-mail: s_rokke@yahoo.dk


Lars Bech, Birkevej 30, 9632 Møldrup

e-mail: bech-lars@hotmail.com

Mobil: 25125009


Suppleanter:

     

1. Kirstine Glarman, Elmevej 16, 9632 Møldrup

    e-mail: k.glarman@gmail.com


2. Mette Ernebjerg Almind, Troelstrupvej 10, 9632 Møldrup

e-mail: mette.e.almind@gmail.com


Revisor: Lars Haugaard, Østergade 2, 9632 Møldrup

e-mail: lars.haugaard@kardex.com

 

Revisor suppleant: Helle Skov, e-mail: helle.skov@fiberpost.dk


SE VEDTÆGTER


Foreningens opgaver vedrører:


Viborg kommune

Henvendelse til kommunen om fællessager for borgerne. Byens talerør.


Juletræ ved p-pladsen

Juletræstænding første søndag i advent. Julemanden uddeler slikposer til børnene. Gløgg og æbleskiver.


Revlingefest

Den årlige byfest afvikles af en Revlingekomité, som er et udvalg under Borgerforeningen. Se mere på www.revlingefesten.dk

Ca. halvdelen af komitéen udskiftes hvert år, så man sædvanligvis er med i to år ad gangen.


Madpakkehus og sansehave

Foreningen er kontraktlig forpligtet til at holde opsyn med og renholde områderne. Dette varetages i praksis af hhv. borgerlauget og pensionistforeningen (petanque- og krolfspillere).


Paraplyorganisation

Samarbejde med byens andre foreninger om forskellige tiltag og  arrangementer.


Affaldsindsamling.

Vi afholder årligt en lokal affaldsindsamling samtidigt med Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. Der er rundstykker til start, og slutter med pølser og brød.


Kulturcentret

Udlejning af Kulturcentret, og sørger for den indvendige vedligeholdelse. Udlejningsrabat til borgerforeningens medlemmer.


Foreningsarbejdet

Foreningslivet støttes ved at få en stærkt reduceret pris ved leje af Kulturcenteret.


Flagallé

Foreningen (borgerlauget) rejser flagallé ved festlige lejligheder. Flagene kan lånes gratis af medlemmerne. For andre koster det 250 kr at leje, som går til vedligehold af stænger m.v.

Henvendelse til Niels Jørn Trinderup, njtrind@gmail.com eller 2679 1245.

Borgerlauget har ombygget en trailer til ny flagvogn, da den gamle var meget brugt. De varetager nu også vedligehold og udlån.

 

Byflaget

Møldrup Pensionistforening har påtaget sig at stå for hejsning af byflaget.

Primære kontaktpersoner om flaget er

Villy Pedersen og Niels Jørn Trinderup.

Villy:71759632

Niels Jørn: 26791245


Foreningens underudvalg:

 

Følgegruppe for Områdefornyelse Møldrup: (afsluttet januar 2020)


Mette Almind, Borgerforeningen - og tovholder - mette.e.almind@gmail.com

Hans Peter Ambrosius Andreasen, Handelstandsforeningen

Steen Hornbech, børnefamilie, ildsjæl

Niels Jørn Trinderup, Pensionistforening

Asger Petersen

Lars Monberg, erhvervsdrivende

Jørgen Møller, spejderne

Lone Hauris, ildsjæl

Egon Elkjær

Niels Martin Poulsen, tidl. skolen + løbeklub

Styregruppe for Stationen:

Irisgruppen: Jette Laustsen

Pensionistforening: Niels Jørn Trinderup

Ældresagen: Poul Erik Trier

Borgerlauget: Verner Kristensen

Borgerforening: Mette Almind sidder med som ”organisator” i starten, tlf: 29729142, mette.e.almind@gmail.com

Arbejdsgruppe for Stationen: Michael Thorgaard sidder med som ”indretter” i starten, 25140365, michael.thorgaard@gmail.com


Hjertestarter-udvalg:

Kontaktperson:

Hans Bach, kan kontaktes på e-mail: hansbach@fiberpost.dk, tlf: 23300957.

Desuden: Klaus Krøgh


Borgerlauget:

Oldermand (kontaktperson): Lauritz Laustsen, tlf: 86691313/51314603


Poul Erik Trier Pedersen

Knud Larsen

Elsebeth Hansen

Niels Jørn Trinderup

Jørn Ambrosius

Doris Skov

Ove Skaarup Christensen

Ove Olesen

Knud Christensen

Villy Pedersen

Poul Eriksen

Erik Sørensen

Aksel Hansen

Niels Refsgaard

Birgit D Kristensen

Jørgen Andersen

Niels Hou

Verner Kristensen

Gunhild Kristensen

 

Dette er et åbent udvalg, som kan gå til hånde rundt i byen, og hjælpe borgerforeningen med praktiske gøremål. Der er altid plads til et par ekstra hænder. Kontakt en af ovenstående, hvis du har interesse i at være med.


Kunst- og skulpturgruppen

Grethe Thougaard

Birgit D.

Hans Peter Pedersen


Dette udvalg arbejder med at skaffe midler og skulpturer til byen, laver sommersang ved søen, julevinduer, 4. maj-møde m.m.


Juletræsgruppe:

Peter Madsen

Michael Michaelsen

Lars Haugaard

Peter Christiansen

”XL Byg”